ෆේස්බුක් සටහනක් නිසා ඉන්දියාව ඇවිලේ. තුන් දෙනෙක් මිය යයි.

0
295
- Advertisement -

ෆේස්බුක් සටහනක් නිසා ඉන්දියාව ඇවිලේ.
තුන් දෙනෙක් මිය යයි.

නබිනායක තුමන්ට අපහාසවන ආකාරයට තැබූ ෆේස්බුක් සටහනක් හේතුවෙන්, දකුණු ඉන්දියාවේ බෙංගාලුරු ප්‍රදේශයේ ගැටුම්කාරී තත්ත්වයක් උද්ගතව ඇති අතර, මේ වන විට, පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු මියගොස් විශාල දේපළ හානියක් සිදුව තිබේ.

අදාල ෆේස්බුක් සටහන යොදා ඇත්තේ, කොන්ග්‍රස් පක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකුගේ සමීප ඥාතියෙකි.