ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමට රජය සූදානම් වේ.

1
1013
- Advertisement -

ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන්
ලියාපදිංචි කිරීමට රජය සූදානම් වේ.

රට තුළ ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් ලියාපදිංචි කිරීමේ සැලැස්මක් ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශය මගින් සකස් කර ඇති බව විෂය භාර අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

සමාජ මාධ්‍ය නියාමනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් රට තුල පැන නැගී ඇති බවත්, එහි පළමු පියවර ලෙස මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවත් වාර්තා වේ.

1 COMMENT

  1. පිට රට ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සමාජ මාධ්‍ය ගිණුම් ද ලියාපදිංචි කරන්නනේද?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 10 =