ෆවුසිත් එජාපෙට…!

0
1431
- Advertisement -

ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරන ජ්‍යේෂ්ඨ මන්ත‍්‍රීවරයෙකු වන ෆවුසි මහතා ඉදිරියේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා එක් වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

ෆවුසි මහතාට අමතරව, දින 51 කුමන්ත‍්‍රණයට පසුව, රජයට සහාය දැක්වීම සඳහා ශ‍්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වූ සෑම මන්ත‍්‍රීවරයෙක් ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ඉදිරියේ දී නිර්මාණය කිරීමට නියමිත පෙරමුණ සමඟ එක්වනු ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.