ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත රටට ගෙන්වීමට පෞද්ගලික සමාගමක් අවසර ඉල්ලයි. අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
652
- Advertisement -

ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත රටට ගෙන්වීමට
පෞද්ගලික සමාගමක් අවසර ඉල්ලයි.
අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

•උදයජීව ඒකනායක

කොවිඩ් වයිරසය එන්නත්කරණය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය නිර්දේශ කර ඇති ෆයිසර් එන්නත ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීම සඳහා පෞද්ගලික සමාගමක් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් අවසර ඉල්ලා ඇත.

දැනට ෆයිසර් එන්නත ලෝකයේ රටවල් රැසක භාවිත කරනු ලබයි. එම එන්නත ලංකාවට ගෙන්වන්නේ නම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ අවසරය ලබා ගත යුතුය. ඒ සඳහා වූ ලිඛිත වාර්තා පෞද්ගලික සමාගම් ලබා දී ඇතත් මෙතෙක් අවසර ලැබී නොමැත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 17 =