ෆයිසර් එන්නතට බි‍්‍රතාන්‍යය අනුමැතිය ලබා දෙයි. එන්නත එළැඹෙන සතියේ සිට ජනතාවට ලබා දීම ඇරඹේ.

0
192
- Advertisement -
Share
4 / 100

ෆයිසර් එන්නතට බි‍්‍රතාන්‍යය අනුමැතිය ලබා දෙයි. එන්නත එළැඹෙන සතියේ සිට ජනතාවට ලබා දීම ඇරඹේ.

කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා, මෙතෙක් නිෂ්පාදනය කරන ලද සාර්ථකම එන්නත ලෙස සැලකෙන, ෆයිසර් එන්නත, එරට ජනතාවට එළැඹෙන සතියේ සිට ලබා දීමට බි‍්‍රතාන්‍ය රජය තීරණය කර තිබේ.

දැනටමත්, ඔවුන් එන්නත් මිලියන හතලිහක ඇනැවුමක් ෆයිසර් ආයතනයට ලබා දී තිබේ. එම සංඛ්‍යාව මිලියන විස්සක ජනතාවක් සදහා ප‍්‍රමාණවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + one =