ළමා අපයෝජක ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා ළමා රියැලිටි වැඩසටහනක පසුතල නිර්මාණ ශිල්පියෙක්.

0
332
- Advertisement -
Share

ළමා අපයෝජක ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා
ළමා රියැලිටි වැඩසටහනක පසුතල නිර්මාණ ශිල්පියෙක්.

දරුවන් අපයෝජනය කරමින්, එම දර්ශන වීඩියෝගත කර, විදෙස් ගනුදෙනුකරුවන්ට අලෙවි කර ඇති බවට පැවසෙන, නිරන්ත එදිරිසිංහ නම් වයස අවුරුදු පනස් හතරක් වන පුද්ගලයා, රූපවානිහි නාලිකාව ළමා රියැලිටි වැඩසටහනක් හා සම්බන්ධ පසුතල නිර්මාණ ශිල්පියෙකු බව පැවසේ. ඊට අමතරව, අදාල පුද්ගලයා ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයෙකු ලෙසට කටයුතු කර ඇති බව පැවසේ.

පහ ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ ශ්‍රේණි දක්වා – දරුවන්ට තනිව උගන්වන බවට ඔහුගේ මුහුණු පොතේ සදහන් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =