හෝමාගම-මොරටුව-පානදුර පොලිස් බල ප‍්‍රදේශ සදහා නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවයි.

0
416
- Advertisement -

හෝමාගම-මොරටුව-පානදුර
පොලිස් බල ප‍්‍රදේශ සදහා නිරෝධායන ඇදිරි නීතිය පනවයි.


වහාම ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි, හෝමාගම, මොරටුව සහ පානදුර යන පොලිස් බල ප‍්‍රදේශ සදහා බලපැවැත්වෙන පරිදි නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =