හෝමාගම එජාප ආසන සංවිධායක ධූරය එරංද ට.

0
410
- Advertisement -
Share

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හෝමාගම ආසන සංවිධායක ධූරය සඳහා එරංද වැලිඅංගේ මහතා පත් කර තිබේ.

අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ඊයේ දිනයේ දී මෙම පත්වීම සිදු කර තිබේ.

එරංද වැලිඅංගේ මහතා ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස ද කටයුතු කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 19 =