හෝටල් නිරෝධායනය දින 07 දක්වා අඩු කරයි.

0
477
- Advertisement -

හෝටල් නිරෝධායනය දින 07 දක්වා අඩු කරයි.

විදෙස්ගතව සිට පැමිණෙන ශ‍්‍රී ලාංකිකයන් හෝ විදේශීය සංචාරකයන් හෝටල් නිරෝධායනය සදහා යොමු වන්නේ නම්, ඔවුන් හෝටල් තුළ නිරෝධායනය විය යුතු කාලය දින හතක් දක්වා සීමා කර තිබේ.

එම දින හත තුළ, එම පුද්ගලයන් පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණ දෙකකට යොමු විය යුතුය.

පළමු පී.සී.ආර්.පරීක්ෂණය පළමු දිනයේ දී සිදු කළ යුතු අතර, දෙවැන්න හත්වන දිනයේ දී කළ යුතුය.

ඉන් පසුව, ආසාදිතයෙකු නොවේ නම්, ඔහු හෝ ඇය ජීවත්න ප‍්‍රදේශයේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ තවත් දින හතක් නිවාස නිරෝධායනයට යොමු කරනු ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 4 =