හොරකමක්..! දැරණියගල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අත් අඩංගුවට ගනී.

0
419
- Advertisement -

හොරකමක්..!
දැරණියගල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති අත් අඩංගුවට ගනී.


දැරණියගල ප‍්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා පොලිස් අත් අඩංගුවට පත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.
දැරණියගල ජලසම්පාදක මණ්ඩලය භාරයේ පැවති ජලමාපක ප‍්‍රමාණයක් අස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් කරන ලද පරීක්ෂණයකට අදාලව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුව තිබේ.

අස්ථානගත වු ජලමාපක ප‍්‍රමාණයෙන් 98 ක් ප‍්‍රාදේශීය සභා සභාපතිවරයා සන්තකයේ තිබී සොයාගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + four =