හේමාස් සමාගම, කාමර 154 ක හෝටලයක් නිරෝදායනය සදහා ලබා දෙයි.

0
917
- Advertisement -

හේමාස් සමාගම, ඔවුන් සතු වයික්කාලේ පිහිටි කාමර 154 ක හෝටලයක්, නිරෝදායන කටයුතු සදහා ලබා දීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ. මේ සම්බන්ධයෙන්, යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා දැනුවත් කර තිබෙන බව සමාගම වාර්තා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × one =