හෙළ වෙදකමට මුවා වෙලා පාතාලයක් රන් කරන්ඩ ධම්මික වෙද මහත්තයාට ඉඩ දෙන්න බෑ..!

0
264
- Advertisement -

හෙළ වෙදකමට මුවා වෙලා
පාතාලයක් රන් කරන්ඩ
ධම්මික වෙද මහත්තයාට ඉඩ දෙන්න බෑ..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − three =