“හෙල්මට් නැතිව යෑමට දඩය රු.500 යි. මං ඒ දඩය ගෙවන්නම්.” සනත් නිශාන්ත.

0
439
- Advertisement -

“හෙල්මට් නැතිව යෑමට දඩය රු.500 යි.
මං ඒ දඩය ගෙවන්නම්.”
සනත් නිශාන්ත.

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරමින්, හිස් වැසුමක් ද නැතිව යතුරු පැදි ඔස්සේ මැතිවරණ ප්‍රචාරයේ යෙදීම සම්බන්ධයෙන් පොහොට්ටු පක්ෂය නියෝජනය කරමින් පුත්තලමෙන් ඉදිරිපත් ව සිටින සනත් නිශාන්ත හිටපු මන්ත්‍රීවරයාට එරෙහිව සමාජ මාධ්‍යයේ සහ දේශපාලන වේදිකාවේ දැඩි විරෝධයක් එල්ල වී තිබුණි.

එම විවේචනයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වමින්, සනත් නිශාන්ත හිටපු මන්ත්‍රීවරයා, හිස්වැසුමක් නැතිව යතුරු පැදියක යෑම සදහා අය කරන දඩය රුපියල් 500 ක් බවත්, තමන් එම දඩය ගෙවීමට සූදානම් බවත් පවසා තිබේ. එමෙන්ම තමන් අතින් මෙම වැරැද්ද සිදුවූවේ නොදැනුවත්කම නිසා බවද ඔහු පවසා සිටියි.