හෙදියන් 243 ක් ආසාදිතයන් බව තහවුරුයි. තවත් දහස් ගණනක් නිරෝධායනයේ.

0
315
- Advertisement -

හෙදියන් 243 ක් ආසාදිතයන් බව තහවුරුයි.
තවත් දහස් ගණනක් නිරෝධායනයේ.


මේ වන විට, හෙදියන් 243 දෙනෙකු කොරෝනා ආසාදිතයන් බව තහවුරු වී ඇතැයි කොළඹ ජාතික රෝහලේ ජ්‍යේෂඨ හෙද නිළධාරිනා පුෂ්පා රම්‍යානි සොයිසා මහත්මි පවසා තිබේ.
ඊට අමතරව තවත් හෙදියන් දහස් ගණනක් මේ වන විට නිරෝධායනය සදහා යොමුව සිටින බවද ඇය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =