හෙදියන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා. හොරණ මූලික රෝහලේ වාට්ටු දෙකක් තාවකාලිකව වසා දමයි.

0
375
- Advertisement -

හෙදියන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා.
හොරණ මූලික රෝහලේ වාට්ටු දෙකක් තාවකාලිකව වසා දමයි.


හොරණ මූලික රෝහලේ වාට්ටු දෙකක් මේ වන විට තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ. අදාල වාට්ටු දෙකේ සේවය කළ හෙදියන් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වීමෙන් පසුව, රෝහල මෙසේ තාවකාලිකව වසා දමා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − seventeen =