හෙට සිට සිට රජයේ විශ්ව විද්‍යාල වැසේ.

0
455
- Advertisement -

සියලු විශ්වවිද්‍යාල හෙට සිට සති දෙකක කාලයක් වසා තැබීමට විශ්විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව තීරණය කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × one =