හෙට සිට සෑම රජයේ සේවකයෙක්ම සුපුරුදු ලෙස සේවයට කැදවයි.

0
461
- Advertisement -

හෙට සිට සෑම රජයේ සේවකයෙක්ම සුපුරුදු ලෙස සේවයට කැදවයි.


කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන්, මේ දක්වා රාජ්‍ය සේවයේ ඇතැම් සේවකයන් සේවයට නොකැදවා සිටියද, හෙට සිට එම තත්ත්වය වෙනස් වී, සෑම සේවකයෙක්ම, සුපරුදු ලෙaස සේවයට කැදවීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කිරීම සෑම රාජ්‍ය ආයතනයකටම අනිවාර්ය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × one =