හෙට සහ අනිද්දා සියළු පාසල් වසා තැබේ.

0
489
- Advertisement -
Share

හෙට සහ අනිද්දා සියළු පාසල් වසා තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 16 =