හෙට සහ අනිද්දා සියළු පාසල් වසා තැබේ.

0
570
- Advertisement -

හෙට සහ අනිද්දා සියළු පාසල් වසා තබන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =