හෙට සහ අනිද්දා ගුරුවරු ලෙඩ වෙති.

0
801
- Advertisement -

ගුරු සහ විදුහල්පති ශ්‍රේණියේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීම ඇතුළුව තවත් ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින්, හෙට සහ අනිද්දා යන දිනවල දී වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට සමස්ත ලංකා ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සංධානය විසින් තීරණය කර තිබේ.

වැටුප් විෂමතා ඉවත් නො කිරීම, අධ්‍යාපනය සදහා ජාතික ආදායමෙන් 6%ක් වෙන් නො කිරීම, 2016 වසරේ සිට සිදු කරමින් පවතින ගුරු විශ‍්‍රාම වැටුප් කප්පාදුව සහ ගුරුවරුන් ලවා අනවශ්‍ය කොළ පිරවීම යන කරුණු මුල් කර ගනිමින් අදාල වැඩ වර්ජනය දියත් කරන බවයි පැවසෙන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + 11 =