හෙට රාත‍්‍රී 11 සිට 17 වන සදුදා අළුයම දක්වා මුළු දිවයිනටම සංචරණ සීමා පනවයි. ඒ නමුත් බස්නාහිර පළාත තුළ එන්නත්කරණ වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක වේ.

0
507
- Advertisement -

හෙට රාත‍්‍රී 11 සිට 17 වන සදුදා අළුයම දක්වා
මුළු දිවයිනටම සංචරණ සීමා පනවයි.
ඒ නමුත් බස්නාහිර පළාත තුළ
එන්නත්කරණ වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක වේ.

හෙට මධ්‍යම රාති‍්‍රයේ සිට 17 වන සදුදා අළුයම දක්වා දක්වා දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි සංචරණ සීමා පනවා තිබේ.

ඒ නමුත්, මෙම කාලය තුල දී ද බස්නාහිර පළාත තුළ සැලසුම් කර තිබෙන ආකාරයට එන්නත්කරණ වැඩසටහන කි‍්‍රයාත්මක වේ. ඒ සදහා සහභාගීවීමට ජනතාවට හැකියාව ලැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =