හෙට රටටම ඇදිරි නීතිය බවට පැතිරෙන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍යයක්.

0
208
- Advertisement -

හෙට රටටම ඇදිරි නීතිය බවට පැතිරෙන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍යයක්.


හෙට, එනම් ඔක්තෝබර් මාසයේ 06 වන දා, මුළු දිවයිනටම බලපැවැත්වෙන පරිදි ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බවට සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ පැතිර යන ප්‍රවෘත්තිය අසත්‍යයක් බව, රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − seven =