හෙට පෝය. බදාදා ඡන්දය. තවමත් ඡන්ද පත්‍රිකා 450,000 ක් තැපැල් කාර්යාලවල.

0
496
- Advertisement -

හෙට පෝය. බදාදා ඡන්දය.
තවමත් ඡන්ද පත්‍රිකා 450,000 ක් තැපැල් කාර්යාලවල.


බෙදීමට නොහැකි වූ ඡන්ද පත්‍රිකා හාර ලක්ෂ පනස් දහසක් පමණක්, තවමත් තැපැල් කාර්යාලවල ගොඩ ගැසී ඇති බව වාර්තා වේ.

ගෙයින් ගෙට ගොස් ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීම, පසුගිය විසි නම වෙනිදායින් නවතා ඇති අතර, ඡන්ද පත්‍රිකා නොලැබුණු ඡන්දදායකයන්ට ඔවුන්ගේ ඡන්ද පත්‍රිකා, ඔවුන්ට අයත් තැපැල් කාර්යාල වෙත ගොස් ලබා ගත හැකි බව පැවසේ.

කෙසේවෙතත්, කොරෝනා අවදානම හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ රාජාංගනය ප්‍රදේශයේ අදාල ස්ථානවල ඡන්ද පත්‍රිකා බෙදා හැරීම අද දිනයේ ද සිදු කරන ලෙස මැතිවරණ කොමිසම තැපැල්පතිගෙල් විශේෂයෙන් ඉල්ලා තිබේ.
සන්ඬේ ටයිම්ස් ඇසුරෙන්.