හෙට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වේ.

0
488
- Advertisement -
Share

අපේ‍්‍රල් 05 අයවැය තෙවන වර ඡන්ද විමසීමෙන් පසුව මැයි මාසයේ 21 වන දා දක්වා කල්තැබූ පාර්ලිමේන්තුව හෙට, එනම් අපේ‍්‍රල් 23 වන දා නැවත කැදවීමට කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා විසින් තීරණය කර තිබේ. රට තුළ උද්ගතව ඇති හදිසි වාතාවරණය පිළිබදව සාකච්ඡ කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තුව මෙසේ කැදවා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + 17 =