හෙට දැකල පුරුදු කෙනෙක් එනවා…

0
749
- Advertisement -

මලිත් හෑගොඩ කුළුදුල් සිනමා නිර්මාණය, ”දැකල පුරුදු කෙනෙක්” හෙට සිට තිරගත වේ. දැකල පුරුදු කෙනෙක් තිර රචනය භූපති නලීන් ගේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − 4 =