හෙට උදේ 8.00 සිට මහරගමට සහ බොරලැස්ගමුවට පැය 12ක් ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

0
431
- Advertisement -

මහරගම සහ බොරලැස්ගමුව නගර සභා බල ප්‍රදේශවලට හෙට පැය 12 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කරයි.

ඒ ලංකා විදුලි පෞද්ගලික සමාගමේ නඩත්තු කටයුත්තකට විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදුවන බැවින් වන අතර එදින උදෑසන 08.00 සිට රාත්‍රී 08.00දක්වා මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − ten =