“හෙජින් ගිවිසුමෙන් ඛණිජතෙල් සංස්ථාවට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් කෝටි 1364 ක්.” ජාතික විගණන කාර්යාලය කියයි.

0
857
- Advertisement -

හෙජින් ගිවිසුමෙන් ඛණිජතෙල් සංස්ථාවට සිදුව ඇති පාඩුව
රුපියල් කෝටි 1364 ක්.
ජාතික විගණන කාර්යාලය කියයි.

හෙජින් ගිවිසුම හේතුවෙන් ශ‍්‍රී ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට රුපියල් කෝටි 1364 ක පාඩුවක් සිදුව ඇති බව ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් නිකුත් කර තිබෙන විගණන වාර්තාවක සදහන් වන බව, සති අන්ත දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරයි.
දිවයින පුවත්පතේ අදාල වාර්තාව පහත දක්වා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − five =