හෙංචයියන්ට වැලිබලපත‍්‍ර ඉල්ලා පරිසර ඇමතිගෙන් වෙනම ලැයිස්තුවක්..!

0
434
- Advertisement -

ත‍්‍රීකුණාමලය දිස්ත‍්‍රික්කයේ පමණක්, මහවැලි ග`ග ආශ‍්‍රිතව 2020 වසරේ වැලි ගොඩ දැමීමේ බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීම සදහා 4000 කට ආසන්න ඉල්ලූම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයට ලැබී තිබේ.

භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශයේ ඉහළ නිළධාරියෙකු සදහන් කළේ පරිසර විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ හා වෙනත් අමාත්‍යවරුන්ගේ හිතවතුන් සහිත ලැයිස්තු මෙන්ම පෞද්ගලිග ඉල්ලූම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක්ද ඒ අතර ඇති බවයි.


රාවය පුවත්පත ඇසුනෙි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty − 16 =