හිස්බුල්ලාගෙන් FCID ය ප‍්‍රශ්න කරයි.

0
738
- Advertisement -

නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලා මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසය වෙත පැමිණ තිබේ. ඒ, ඔහු වත්කම් උපයාගෙන ඇති ආකාරය පිළිබඳ සිදුකරන පරීක්ෂණවලට අදාලව ප‍්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා ය.