හින්දූන් වසන්තය සමරයි.

0
750
- Advertisement -

ඉන්දියාවේත්, දකුණු ආසියාවේ අනෙකුත් රටවලත් ජීවත් වන හින්දූන්
මහත් අභිමානයෙන් ඔවුන්ගේ ”හෝලි” උත්සවය සමරන ලදී.
”හෝලි” හෙවත් ”වර්ණෝත්සවය” වසන්ත උදාව සනිටුහන් කරමින් හින්දූන් විසින් සමරනු ලබන උත්සවයකි. යහපත විසින් නපුර පරදා සශ‍්‍රීකත්වය සහ ආදරය ලෝකයට ලබා දී තිබේ.
ඉතින්, නැටුමින් ගැයුමෙන් සහ වර්ණයෙන් එය සැමරීම දෙවියන්ට කරන ස්තූතියකි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × four =