හිටපු මුස්ලිම් ඇමතිවරුන්ගෙ තීරණය අදයි.

0
841
- Advertisement -

නැවතත් සිය ඇමති දූර භාර ගැනිම සදහා පසුගිය දා ඉල්ලා අස් වූ මුස්ලිම් ඇමතිවරු පිරිස අද විශේෂ සාකච්ඡාවක නියැලිමට සුදානම්.

ඉල්ලා අස් වූ අමාත්‍යවරයෙකු කියා සිටියේ පස්වරු 4ට හිටපු අමාත්‍ය ඒ.එච්.එම් ෆවුසි මහතාගෙ කොළඹ පිහිටි නිවසේදි අදාළ සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට සුදානම් බවයි.

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහිව සිදුකරන පොලිස් පරීක්ෂණ මසක් තුළ අවසන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ද මොවුන් සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි.