හිටපු පොලිස්පතිට සහ ආරක්ෂක ලේකම්ට ඇප ලබා දීමට එරෙහිව නීතිපතිගෙන් අභියාචනයක්.

0
705
- Advertisement -

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු සහ හිටපු පොලිස්පති පුජිත ජයසුන්දර හට ඇප ලැබිමෙ නියෝගයට එරෙහිව නීතිපති කොළඹ මහ අධිකරණයට අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරයි.