හිටපු නාවික හමුදාපති හා ගුවන් හමුදාපති උසස්ම ගෞරව නිලයන්ගෙන් පිදුම් ලබයි

0
840
- Advertisement -

හිටපු නාවික හමුදාපති විශ්‍රාමික අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ සහ හිටපු ගුවන් හමුදාපති විශ්‍රාමික එයර් චීෆ් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක යන මහත්වරුන් ගෞරවනීය නිලයකින් පිදුම් ලබා තිබෙනවා.

ත්‍රස්තවාදය රටින් තුරන් කිරිම සඳහා සිදු කළ අද්විතීය මෙ‍හෙවර ඇගයීම උදෙසා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම ගෞරවණීය නිලයන් පිරිනැමීම සිදුකර තිබෙනවා.

හිටපු නාවික හමුදාපති විශ්‍රාමික අද්මිරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අද්මිරාල් ඔෆ් ද ෆ්ලීට් යන ගෞරවනීය නිලයෙන් ද හිටපු ගුවන් හමුදාපති විශ්‍රාමික එයර් චීෆ් මාෂල් රොෂාන් ගුණතිලක මහතා මාෂල් ඔෆ් ද එයාර් ෆොස් යන ගෞරවනීය නිලයෙන් ද පිදුම් ලබා තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 3 =