හිටපු නාවික හමුදාපතිවරයා කර ඇති වැරද්ද මොකද්ද..?

0
761
- Advertisement -

හිටපු නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මීරාල් වසන්ත කරන්නාගොඩ මහතා අත් අඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බව වාර්තා වේ. අත් අඩංගුවට ගැනීමක් සිදුවීමට යන්නේ නම්, ඒ මහතා විසින් කරන ලද වැරැද්ද කුමක්ද කියා දැන ගැනීමේ අයිතිය ජනතාවට තිබේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තුෂාර ඉදුනිල් මහතා ඒ පිළිබදව කතා කරයි