හිටපු ජනාධිපති මෛත‍්‍රී, පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවට ඇවිත් බොරු කියපු හැටි..!

0
266
- Advertisement -

හිටපු ජනාධිපති මෛත‍්‍රී,
පාර්ලිමේන්තු තේරීම්කාරක සභාවට ඇවිත් බොරු කියපු හැටි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − four =