හිටපු ජනපති මෛත්‍රී දාරළුවට එයි. පණු කරද ගහ රැක ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ සංඝරත්තනයටත්, පරිසර වේදීන්ටත්, රාජ්‍ය නිළධාරිනියටත් ගෞරවය පුදකරයි.

0
447
- Advertisement -

හිටපු ජනපති මෛත්‍රී දාරළුවට එයි.
පණු කරද ගහ රැක ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ සංඝරත්තනයටත්, පරිසර වේදීන්ටත්, රාජ්‍ය නිළධාරිනියටත් ගෞරවය පුදකරයි.


හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද දිනයේ දී, ආන්දෝලනයට ලක්ව තිබෙක කෘඩියා සිලනිකා ශාකය සහ එම පරිසරිස පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සදහා දාරළුවට ගොස් තිබේ.

අදාල ශාකයේ වයස සහ එම පරිසර පද්ධතිය පිළිබදව සලකා බැලීමේ දී ශාකය එම් ස්ථානයෙන් ඉවත් කොට වෙනත් තැනක රෝපණය කිරීම සාර්ථක පිළියමක් යැයි තමන් නොදකින බව එතුමා පවසා තිබේ.

මෙම අති දුර්ලභ ශාකය රැක ගැනීම සදහා කළ යුතු එකම කාර්යය, අධිවේගී මාර්ගය තරමක් වෙනස් කිරීම බවද හිටපු ජනාධිපතිවරයා යෝජනා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − fifteen =