හිටපු ජනපතිනියගෙන් හිටපු ජනපතිට දොස්

0
900
- Advertisement -

ඊයේ (27) ත්‍රීකුණාමලය ප්‍රදේශයේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායක මහත්මිය කියා සිටියේ. තම රජය සමයේ නොරොච්චෝලය ඉදි කිරීම සදහා බාර දුන් චීන ආයතනයට ලබා දුන්නේ නම් මෙවැනි ආකාරයට රට තුළ විදුලි අහෝනියක් සිදු නොවන බවටයි.

ලංකාවේ තිබෙන විදුලි බලාගාර තම රජය සමයේ ආරම්භ කළ ඒවා බව හිටපු ජනාධිපති චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මීය පැවසීය.

පසුගිය කාලය තුල පමණක් නොරොච්චෝලය 38 වතාවක් බිද වැටි ඇති අතර 7 වතාවක් ගිනි ගෙන ඇති බව සහ නොරොච්චෝලේ විදුලි බලාගාරය රාජපක්ෂ යුගයේදී විනාශ කළ බව හිටපු ජනාධිපතිනි වැඩි දුරටත් කියා සිටියේය.