හැරීගේ හෝටල්වල වැඩට ගිය ලාංකිකයෝ – තවමත් මාලදිවයිනේ සිරවී සිටිති.

0
2256
- Advertisement -

හැරීගේ හෝටල්වල වැඩට ගිය ලාංකිකයෝ
තවමත් මාලදිවයිනේ සිරවී සිටිති.

මෙරට ප්‍රධාන පෙලේ ව්‍යාපාරිකයෙකු වන හැරී ජයවර්ධනට අයත් හෝටල් රැසක් මාලදිවයින තුල ඇති බවත්, එම හෝටල්වල සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන් රැසක්, නැවත මව්බිමට පැමිණීමට නොහැකිව එම හෝටල්තුළම සිරවී සිටින බවත් වාර්තා වේ.

මාලදිවයින් අගනුවරින් බැහැර පිහිටා ඇති මෙම හෝටල්, මේ වන විට, සංචාරකයන් නොපැමිණෙන නිසා වසා දමා ඇති තත්ත්වයක පවතින බව පැවසේ.

මාලදිවයින් අගනුවර සහ තදාසන්න නගරවල ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලංකාවට ගෙන්වා ගැනීමේ වැඩසටහනක් දියත්ව තිබුණත්, නගරයෙන් පිටත – පර්යන්තයේ ජීවත් වන ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට මෙතෙක් මව්රටට පැමිණීමට නොහැකි තත්ත්වයක් තිබෙන බව එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් පවසයි.

මාස ගණනාවක් තිස්සේ මාලදිවයිනේ සිරසී සිටින තමන්ට යළි මව්රටට පැමිණීමේ අවස්ථාව ලබා දීමට කටයුතු කරන ලෙස, හැරී ජයවර්ධනට අයත් හෝටල් පද්ධතියේ සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔහුගෙන් ඉල්ලා ඇතත්, මෙතෙක් කිසිදු යහපත් ප්‍රතිචාරයක් තමන්ට ලැබී නැති බවද ඔවුන් පවසයි.