“හැකි ඉක්මනින් අධිකරණයට භාර වෙනවා.” නිශ්ශංක සේනාධිපති; සිංගප්පූරුවේ සිට කියයි.

0
793
- Advertisement -

වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර සඳහා දින කිහිපයකට පෙර තමන් සිංගප්පූරුව බලා පැමිණි බව නිශ්ශංක සේනාධිපති මහතා පවසයි. ඒ අතර තුරේ, තමන්ව අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බව දැනගත් බවත්, ප‍්‍රතිකාර අවසන් වූ වහාම ලංකාවට පැමිණ අධිකරණයට භාර වන බවත් ඒ මහතා පවසයි. තමන් ශ‍්‍රී ලංකාවෙන් පිට වූ යේ අධිකරණයේ අවසරය මත බවද ඔහු සඳහන් කරයි. ෆේස් බුක් පිටුවේ පණිවිඩයක් තබමින් නිශ්ශංක සේනාධිපති ඉහත කරුණු දක්වා තිබුණි.