හාල් කිලෝ එකක් රුපියල් 100 ටත් වැඩියි..!

0
691
- Advertisement -

හාල් කිලෝවක මිල මේ වන විට රුපියල් 100 ත් රුපියල් 110 ත් අතර මට්ටමකට ඉහළ ගොස් තිබේ.

මෙසේ මිල ඉහළ යාමට අමතරව, සහල් වර්ග කීපයක හිගයක් පවතින බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 5 =