“හාමුදුරුවරු හැට නමක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරද්දී අලි සබ්රි ඒ හාමුදුරුවරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා.” නාමල් රාජපක්ෂ.

0
436
- Advertisement -

හාමුදුරුවරු හැට නමක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරද්දී
අලි සබ්රි ඒ හාමුදුරුවරු වෙනුවෙන් පෙනී සිටියා.” නාමල් රාජපක්ෂ.

ජනාධිපති නීතීඥ අලි සබි්‍ර ජාතික ලයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන, ඔහුට අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරය ලබා දීම සාධාරණද කියා, ඉරිදා ලංකාදීප පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදියෙකු නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් විමසයි. විශේෂයෙන්ම, අලි සබි්‍ර යනු රාජපක්ෂවරුන්ගේ නඩු වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතීඥයා වන බැවින්, ඔහුට අධිකරණ අමාත්‍ය ධූරය ලබා දීම සාධාරණ ද යන්නයි මාධ්‍ය වේදියා විමසන්නේ.

මාධ්‍යවේදියාගේ එම පැනයට පිළිතුරු දෙමින්, නාමල් රාජපක්ෂ පවසන්නේ, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නඩු වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවාට අමතරව, තවත් බොහෝ නඩු වලට අලි සබි්‍ර නීතීඥතුමා පෙනී සිට ඇති බවයි.

විශේෂයෙන්ම, හාමුදුරුවරු හැට නමක් සහ රණවිරුවන් ප්‍රමාණයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ අවස්ථාවේ දී ද අලි සබි්‍ර නීතීඥතුමා ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි බව නාමල් රාජපක්ෂ පවසයි.

එමෙන්ම, අලි සබි්‍ර අධිකරණ ඇමති වීම, අන්තවාදීන්ට එය දරා ගැනීමට නොහැකි දෙයක් බවට පත්ව ඇති බවද නාමල් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 − 15 =