හරීන්ට එරෙහිව නවීන් ගත් වාරණ නියෝගය ඉවතට.

0
842
- Advertisement -

හරීන්ට එරෙහිව නවීන් ගත් වාරණ
නියෝගය ඉවතට.

හරීන් ප්‍රනාන්දු සහ වඩිවේල් සුරේෂ් යන අයට, ජාතික වතුසේවක සංගමයේ අරමුදල් සදහා ප්‍රවේශ වීම වළක්වාලමින්, කොළඹ දිස්ත්‍රික් අධිකරණය හරහා එජාප ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක මහතා ලබා ගත් වාරණ නියෝගය, අද දිනයේ දී අධිකරණය මගින් ඉවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 4 =