හරීන්ගේ සටනට සහායක්…! පාර්ලිමේන්තුව අද රැස් වේ.

0
677
- Advertisement -

ක‍්‍රීඩාව සම්බන්ධයෙන් දූෂණ වංචා වැළැක්වීමේ පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සදහා, අද පෙරවරු 11.30 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස් වේ.

අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ ඉල්ලීම පරිදි කතානායක වරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව කැදවා තිබේ.