හරියට වැඩකරන්න..! ජනාධිපතතුමා ඕනෑම මොහොතක ඔබේ ආයතනයට පැමිණිය හැකියි.

0
531
- Advertisement -

පූර්ව දැනුම්දීමකින් තොරව, රාජ්‍ය ආයතන නිරීක්ෂණය කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව, ඊයේ දිනයේ දී ඒ මහතා රජයේ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාව නිරත වි තිබේ. මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යක්ෂමතාව පිළිබදව ජනාධිපතිවරයා සෑහීමකට පත්ව ඇති බව පැවසේ.

රාජ්‍ය ආයතන නිසි ලෙස ජනතා සේවයට කැපවි ඇත්දැයි සොයා බැලීම ජනාධිපතිවරයාගේ අරමුණ යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 2 =