“හමුදාවට පොලිස් බලතල දීමට විරුදධ වන්න.” පෙරටුගාමීන් ඉල්ලයි

0
620
- Advertisement -

මහජන සාමය පවත්වාගෙනයාමේ බලය, එනම් පොලීසිය සතු බලතල හමුදාවට පවරා තිබෙන නොවැම්බර් 22 දින නිකුත් කරන ලද අංක 2150/77 දරන ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම ලිපිය;  

මාධ්‍ය ඒකකය පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය 2019. 12. 02  

න්ත‍්‍රීතුමනි, මන්ත‍්‍රීතුමියනි, 

හමුදාවට පොලිස් බලතල පැවරීමේ ගැසට් නිවේදනයඅනුමත නොකිරීමට කරන ඉල්ලීම 

මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාමේ බලය, එනම් පොලීසිය සතු බලතල හමුදාවට පවරා තිබෙන නොවැම්බර් 22 දින නිකුත් කරන ලද අංක 2150/77 දරන ගැසට් නිවේදනය පිළිබඳව ඔබගේ අවධානය යොමු කර සිටිමු.

මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන්නේ මහජන ආරක්ෂක පනතේ 12 වන වගන්තියට අනුව ජනාධිපතිවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුවය. සාමාන්‍යයෙන් හදිසි නීතිය නොමැතිව, සාමාන්‍ය නීතිය බලපවත්වන අවස්ථා වලදී හමුදාවේ සහ පොලීසියේ ජනතාවට මැදිහත් වීමේ බලතල වෙනස් වුවත්, මහජන ආරක්ෂක පනතේ 12වන වගන්තියට අනුව සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ පවා විශේෂ කලබලකාරී තත්වයක් ඇතිවූ විට එය ඇතිවූ ප‍්‍රදේශය සඳහා හමුදාව කැඳවීමේ බලයක් ජනාධිපතිවරයා සතුය. නමුත් මෙලෙස පොලීසියට අයත් බලතල හමුදාවට පැවරිය හැක්කේ සීමිත ප‍්‍රදේශයකට අදාලව, මාසයක කාලයකට පමණක් බවත්, ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත්කරනු ලබන එවැනි නියෝගයක් පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමත කරගත යුතු බවත් නීතියේ සඳහන් වේ. එම නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන භාවිතා කර නිකුත් කර තිබෙන උක්ත ගැසට් නිවේදනයේ උපලේඛණයේ සඳහන් අන්දමට ලංකාවේ සියළුම පරිපාලන දිස්ත‍්‍රික්කවලට අමතරව වෙරළබඩ දිස්ත‍්‍රික්කවලට අයත් වෙරළ තීරයත් මෙම නියෝගයට අයත් වේ.

මෙම නියෝගය නිකුත් කිරීමේ  අරමුණ කුමක්ද යන්න පිලිබඳ විවිධ අර්ථකතන ඉදිරිපත් වුවත් මෙය සාමාන්‍ය නීතියේ සීමාවන්ටපරිබාහිරව ජනතාවගේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රීය අයිතීන්ට බලපෑම් කිරීම සඳහා කරනු ලබන නියෝගයක් විය හැකි බව අපගේ නිගමනයයි. ඒ මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත්කර ඇත්තේ, එවැනි කිසිදුවිශේෂ සිදුවීමක් නැතිවත්, එම ව්‍යවස්ථානුකූල බලය භාවිතා කර, නිශ්චිත ප‍්‍රදේශයක් නොව මුළුදිවයිනම සහ ඊට අදාළ සාගරය නම් කරමින් බැවිනි. නීතියේ විශේෂ අවස්ථා සඳහා ඇති වගන්තිමේ ආකාරයට අවභාවිතා කිරීම වැරදි පූර්වාදර්ශයක් වන අතර එවැනි ක්‍‍්‍රියා වලට ඉඩ නොතැබිය යුතුබව අපගේ ස්ථාවරය වන අතර ඊට ඔබද එකඟ බැව් විශ්වාස කරමු.

මීට පෙර මේ ආකාරයට හමුදාවට පොලිස් අලතල පවරා හමුදාව මහජන උද්ඝෝෂණවලටමැදිහත්වූ අවස්ථා වලදී සිදුවූ මනුෂ්‍ය ඝාතන සහ එම උද්ඝෝෂණවලට එල්ල වූ ප‍්‍රහාරයන් ඔබගේ අවධානයට යොමු කරන අතර එම අත්දැකීම් නැවත ප‍්‍රතිනිෂ්පාදනය වීම අවශ්‍ය නැති බව ඔබද පිළිගනු ඇත. රටේ විශේෂ සිදුවීමක් හෝ විශේෂ ආරක්ෂක අවශ්‍යතාවක් ඇති විටෙක භාවිතා කිරීම සඳහා නීතියට ඇතුල්කර ඇති ප‍්‍රතිපාදනයක් මේ ආකාරයට භාවිතා කිරීම වැළක්විය යුතු ක‍්‍රියාකාරීත්වයකි.එනිසා ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් නිකුත් කරන ලද 2019 නොවැම්බර් 22 දිනැති අංක 2150/77දරන ගැසට් නිවේදනය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක ඊට එරෙහිවඡුන්දය භාවිතා කරන ලෙසත්, ජනතාවගේ ප‍්‍රජාතාන්ත‍්‍රික අයිතීන් උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා නීතිමයවගන්ති අගති සහගත ලෙස භාවිතා කිරීමේ මෙවැනි උත්සාහයන් වලක්වාලීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේමන්ත‍්‍රීවරයෙකු/ මන්ත‍්‍රීවරියක ලෙස ඔබ සතු බලය භාවිතා කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටිමු.

දුමින්ද නාගමුව ප‍්‍රචාරක ලේකම්පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය

2019 දෙසැම්බර් 02