හමුදාපතිට යුද අපරාධ චෝදනා.

0
635
- Advertisement -

හමුදාපති, ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතාට එරෙහිව බරපතල යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල කරමින්, ඔහුට සහ ඔහුගේ පවුලේ කිසිවෙකුට ඇමරිකාවට ඇතුළු වීම ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තහනම් කර තිබේ.

මානව හිමිකම් සංවිධාන විසින්, හමුදාපතිවරයාට එරෙහිව එල්ල කර තිබෙන චෝදනා තමන් පිළි ගන්නා බවත්. එම චෝදනා ඉතා බරපතල බවත් ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + seventeen =