හම්බන්තොට සුපිරි පාරවල් තිබේ. නමුත් වැසිකිලි නැත..!

0
919
- Advertisement -

මුළු රටේම ලක්ෂ 10 කට ආසන්න පිරිසකට තවමත් විධිමත් වැසිකිලි පහසුකම් නැති බවත්, හම්බන්තොට දිස්ත‍්‍රික්කය තුළ පමණක් වැසිකිලි පහසුකම් නැති ලක්ෂයකට වැඩි පිරිසක් සිටින බවත් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි. මේ වසර අවසන් වීමට පෙර රටේ සමස්ත ජනතාවටම වැසිකිලි පහසුකම් ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ඒ මහතා පවසයි. එමෙන්ම දුම්රිය ඇතුළු පොදු ප‍්‍රවාහන සේවා තුළ ස්ත‍්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයටම අවශ්‍ය වැසිකිලි පහසුකම් ලබාදීමට රජය කටයුතු කරන බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි. එතුමා මේ බව පැවසූවේ, 2019 අයවැය යෝජනා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමිනි.