“හදුනාගත් ආසාදිතයන් 1034 දෙනාගෙන් රෝහල්ගත කර ඇත්තේ 528 ක් පමණයි. අනෙක් අය ආගිය අතක් නෑ.” අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

0
791
- Advertisement -

හදුනාගත් ආසාදිතයන් 1034 දෙනාගෙන්
රෝහල්ගත කර ඇත්තේ ආසාදිතයන් 528 ක් පමණයි.
අනෙක් ආසාදිතයන් ආගිය අතක් නෑ.
අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.


මිණුවන්ගොඩ ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව ඇතිව තිබෙන කොරෝනා පොකුරේ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 1034 වුවත්, එම පිරිසෙන් මේ වන විට රෝහල්ගත කර ඇත්තේ ආසාදිතයන් 528 දෙනෙකු පමණක් බව අද අරුණ පුවත්පත සිය මුල් පුවතින් වාර්තා කර තිබේ.

එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීමට හේතුව වී ඇත්තේ, අනෙක් ආසාදිතයන් සිටින ස්ථාන සොයා ගැනීමට සෞඛ්‍ය අංශ බලධාරීන්ට නොහැකි වීමයි.

ඔවුන් බොහෝ දෙනා ව්‍යාජ ලිපින ලබා දී ඇති බවද සදහන් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − two =