“සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ගැන ජනතාවට උපදෙස් දෙන රූපවාහිනී නාලිකා රියැලිටි ෂෝ වල දී ඒ මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කරනවා.” විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

0
447
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ ගැන
ජනතාවට උපදෙස් දෙන රූපවාහිනී නාලිකා
රියැලිටි ෂෝ වල දී ඒ මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කරනවා.”
විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර

කොරෝනා වසංගතය පාලනය කිරීම සදහා අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිබදව ජනතාවට උපදෙස් දෙන පෞද්ගලික රූපවාහිනී ආයතන, ඔවුන් විසින් පවත්වන රියැලිටි වැඩ සටහන් වලදී එම මාර්ගෝපදේශ තුට්ටුවකට හෝ මායිම් නොකරන බවක් පෙනී යන්නේ යැයි, වසංගත රෝග පිලිබද විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසයි.

ඔහු මේ බව පවසා ඇත්තේ, ඬේලි මිරර් පුවත් සමග යි.

රූපවාහිනී නාලිකා මේ ආකාරයට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කිරීම ජනතාව ද එම මාර්ගෝපදේශ නොතකා හැරීමට හේතු විය හැකි බවද විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා පවසයි.

කොරෝනා වසංගත හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය අංශ විසින් හදුන්වා දී තිබෙන මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝණය කිරීමට එරෙහිව කිසිදු නීතිමය පියවරක් ගැනීමට නොහැක. එබැවින්, ජනතාව විසින් මෙම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිළිපැදීම ස්වේච්ඡාවෙන් කළ යුතු දෙයක් බවට පත් ව තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =