“සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මොනවා කිව්වත් ප‍්‍රධාන පොකුරුවලට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන් සමාජයෙන් හමුවන බව අපි දන්නවා.” පී.එච්.අයි. වරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් පවසයි.

0
271
- Advertisement -

“සෞඛ්‍ය බලධාරීන් මොනවා කිව්වත්
ප‍්‍රධාන පොකුරුවලට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන් සමාජයෙන් හමුවන බව අපි දන්නවා.” පී.එච්.අයි. වරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් පවසයි.

වෛරසය සමාජගත වී නැති බව සෞඛ්‍ය බලධාරීන් දිගින් දිගටම පවසන නමුත්, ප‍්‍රධාන පොකුරකට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන්, ක්ෂේත‍්‍රයේ සිටින තමන්ට වාර්තා වන බව, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාලේකම්වරයා පවසයි.

ප‍්‍රධාන පොකුරකට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන් සමාජයෙන් හමුවීම, රෝගය සමාජගත වී ඇති බවට තීරණය කිරීමේ සාධකය යි.

එවැනි ආසාදිතයන්, මට්ටක්කුලිය, බ්ලූමැන්ඞ්ල්, ග‍්‍රෑන්ඞ්පාස් සහ බොරැුල්ල ආදී ප‍්‍රදේශවලින් වාර්තා වී ඇති බව, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමයේ ලේකම් එම්.බාලසූරිය මහතා ඬේලි මිරර් පුවත්පත සමග පවසා තිබේ. ඊට අමතරව, කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කය තුළින් ද, ප‍්‍රධාන පොකුරකට සම්බන්ධ නැති ආසාදිතයන් හමුව ඇති බව ඔහු තහවුරු කරයි.