“සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් නොකළොත්, ඡන්දය පවත්වන්න බෑ.” මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අනතුරු අගවයි.

0
737
- Advertisement -

සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ගැසට් නොකළොත්
ඡන්දය පවත්වන්න බෑ.
මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අනතුරු අගවයි.

මැතිවරණයට අදාලව, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් ලබා දී තිබෙන සෞඛ්‍ය නිර්දේශ ඇතුළත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් නොකරන්නේ නම්, මැතිවරණය පැවැත්වීමට නොහැකි බව, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති, මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

මේ වන විට මැතිවරණ කොමිෂන් සභා පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන මාධ්‍ය හමුවේ දී ඔහු ඒ බව සදහන් කර සිටියේ ය.